Poker Pravidla

POKER

Poker je jedna z nejpopulárnějších her široce rozšířená ve všech kasinech na světě.. Vzhledem k obrovské poptávce se Poker přesouvá z normálních kasin na internetová, kde si tuto krásnou hru může užít opravdu každý.. Svou popularitu si poker vybudoval hlavně proto, že více než hazard je to hra, ve které rozhoduje strategie a schopnost dělat správná rozhodnutí..Na světě existuje mnoho lidí, kteří se živí jen tím, že tuto hru hrají..

 

Variace Pokeru: Texas Hold´em: Nejpopulárnější verze pokeru, hraje se téměř po celém světě.. V hold´em se pořádají největší a nejznámější turnaje na světě(World Poker Tour, European Poker Tour).. U této hry se zastavíme nejdéle, jelikož zaujímá opravdu velikou část na dnešní Pokerové scéně..

 

Poker Pravidla hry:

Existují čtyři varianty hry podle povolené výše sázek..

1) Limit Holdem: V každém kole může hráč vsadit maximálně částku, která byla stanovena před začátkem hry(Vhodné pro začátečníky)..

2) No Limit Holdem: Hráč smí vsadit jakkoli vysokou částku, až do výše svého celkového počtu žetonů..

3) Pot Limit Holdem: Hráčova sázka nesmí překročit množství již vsazených žetonů v banku(Potu)..

4) Mixed Holdem: Po jednotlivých kolech se střídají Limit a No Limit varianty..

Texas hold´em se hraje u stolu, kde maximální počet hráčů většinou nepřekračuje 10, nesmí však být menší než 2.. Hraje se s balíčkem obsahující 52 karet (2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A) ve čtyřech různých barvách(Srdce,Piky,Káry,Kříže)..

Na stole se po směru hodinových ručiček stále točí tři tzv. butony.. První z nich je tzv. Dealer (D), který značí pomyslné místo rozdávajícího hráče, rozdává se tedy od tohoto místa doleva.. Druhý v pořadí je „Small Blind“, polovina spodního sázkového limitu hry, tedy minimální částky, kterou musí složit každý hráč, aby mohl pokračovat ve hře.. „Big Blind“ je třetí z buttonů označující výše zmíněný spodní sázkový limit.. Po umístění buttonů a žetonů(Chipů) na dorovnání jejich hodnoty začíná vlastní hra..

Každému hráči, počínaje prvním po levici Dealera jsou rozdány dvě karty otočené rubem vzhůru, pro ostatní hráče zůstávají až do konce hry a odhalení karet(Showdown) skryty.. Tento pak v závislosti na kombinaci karet v ruce a jejím dalším možném využití ve hře volí mezi třemi různými variantami..

1)Call-Dorovnání spodního sázkového limitu..

2)Raise-Jestliže je hráč přesvědčen o dobré kombinaci svých karet, dorovná spodní sázkový limit(Big Blind) a zvýší min. sázku v tomto kole na libovolnou částku, která nesmí být menší než Big Blind, zároveň by však výše jeho vyřčené sázky neměla překročit hranici jeho dosavadního počtu žetonů(Chipů).. Pokud hráč vsadí své všechny žetony, ocitá se v situaci“All In“- o všechno, viz níže..

3)Fold-Hráč skládá karty a dalšího průběhu hry se již neúčastní..

Samozřejmostí je, že pokud se hráč, jenž byl na tahu dříve rozhodl o tzv. Raise, následně pro pokračování ve hře již nestačí dorovnat Big Blind, ale jeho celou sázku.. Po prvním kole sázek a volbě hráčů zda pokračovat,či nikoliv přichází tzv. Flop.. Tři karty vyložené na stůl lícem vzhůru, což jsou společné karty(Community cards) pro všechny zúčastněné hráče.. Zde přichází možnost každého zúčastněného zhodnotit množství již dosažených kombinací a možnost jejich dalšího užitku v následujících dvou kolech.. Následuje další kolo sázek, kde ke třem možnostem akce(Call,Raise,Fold) přibývá ještě „Check“.. Hráč, který dané kolo začíná má možnost tzv. vynechat(Check), to znamená,že bez jakékoli sázky předává tah soupeři po levici.. Tuto možnost má každý, pokud v předešlé fázi kola nějaký hráč nevsadil(Bet).. Po jejich ukončení přichází čtvrtá společná karta, jinak známá jako „Turn“.. Hráči v závislosti na dosažené kombinaci podstoupí další kolo sázek a přichází poslední společná karta“River“, následována dalšími sázkami a po jejich dorovnání(Call) nastupuje tzv. Showdown(hráči otočí své karty lícem vzhůru) a hru vyhrává hráč s nejlepší kombinací pěti karet..

Hráč má možnost kombinovat třemi způsoby:

1) Obě své soukromé karty použije na kombinaci se společnými..

2) Jednu ze svých karet použije na kombinaci se společnými..

3) Použije pouze kombinaci ze společných karet(nejnevýhodnější varianta, nedává mu žádnou výhodu nad soupeřem)..

Pamatujte, že v Texas holdem se počítá opravdu jen kombinace PĚTI nejlepších karet!!

Příklad: Hráč má v ruce 7,8.. Pět společných karet na stole je 10,J,7,8,10.. Hráč dosáhl pouze kombinace 10,10,8,8,J..

Pořadí jednotlivých kombinací od nejslabší po nejsilnější:

 

1)      Vysoká karta (High Card) : Když už selže vše ostatní, vždy máte přinejmenším High card.. V praxi to znamená to, že pokud Vy, ani soupeř nedáte dohromady ani pár, rozhoduje, kdo má vyšší kartu.. Jakýkoli pár však tuto kartu přehrává..

2)      Dvojice(Pair): Dvě karty stejné hodnoty, vždy jiné barvy.. Pokud chce soupeř překonat níže znázorněné dvě dámy,  musí sestavit kombinaci dvou králů, nebo vyšší..

3)      Dva páry(Two pair): Dva páry různých hodnot.. Držíte-li v ruce kombinaci J,J,4,4 a Váš soupeř 10,10,9,9 vyhrávate vy, jelikož rozhoduje vždy nejvyšší pár.. Při shodné kombinaci např, J,J,4,4, Vyhrává ten, jehož pátá karta je vyšší.. Př: Hráč 1: J,J,4,4,10, Hráč 2: J,J,4,4,A.. Vyhrává hráč číslo 2..

4)      Trojice(Three of a kind): Jinak také nazývané Trips, nebo Set.. Tři karty stejné hodnoty, platí zde samozřejmě také vzestupné řazení hodnot(2 nejmenší, A nejvyšší).. V případě shody opět rozhoduje nejvyšší karta hráčů..

5)      Postupka(Straight): Pět karet různých berev jdoucích bezprostředně za sebou.. Např. 7,8,9,10,J, kdy nejsilnější vždy je postupka s co nejvyšší kartou na konci.. Tato postupka je také díky končící kartě nazývána Straight Jack-High.. 9,10,J,Q,K- Straight King-High,atd..

6)      Barva(Flush): Pět karet stejné barvy různé hodnoty.. V případě shody opět rozhoduje nejvyšší karta z oněch pěti, zobrazený příklad tedy přebije jen barva obsahující eso, nebo jakákoli vyšší kombinace..

7)      Plný dům(Full house): Full House je kombinací trojice a páru, např 8,8,8,Q,Q.. Hlavní úlohu zde hraje trojice, Full House na obrázku tedy může překonat např. 10,10,10,2,2.. Pouze v případě shody v trojici rozhoduje o výhře pár.. Pokud mají hráči stejnou hodnotu trojice i dvojce, nastává rovnoměrné rozdělení doposud vsazených částek(Split-pot)..

8)      Čtveřice(Four of a kind): Jinak nazývána Poker je kombinace čtyř karet stejné hodnoty. O síle kombinace rozhoduje hodnota čtveřice.. nejnižší je tedy 2,2,2,2,3, nejvyšší pak A,A,A,A,3..

9)      Postupka v barvě(Straight Flush): Pět karet jedné barvy jdoucích bezprostředně za sebou.. Opět čím vyšší poslední karta kombinace, tím vyšší její síla..

10)  Královská postupka(Royal Flush): Svatý grál všech Pokerových hráčů.. Nejsilnější kombinace, jakou zde můžete dosáhnout, objevuje se však jen zřídka.. Jde o postupku v barvě 10,J,Q,K,A.. S takovouto kombinací se nemusíte bát opravdu ničeho..

Omaha High Poker: V Evropě již dlouho populární hra, nyní se dostává do celého světa a pohodlně si drží místo druhé nejpopulárnější Poker variace.. Hlavní důvody jsou pro to dva:

1) Pravidla této hry jsou skoro totožná s Texas Hold´em, není proto pro hráče obtížné hrát obě variace zároveň..

2) Na rozdíl od Hold´em se hráči se více zapojují do hry, což znamená celkovou větší svižnost hry a více možností akce..

Omaha High je další tzv. Community hra, opět se v ní tedy budou vyskytovat karty společné pro všechny u stolu.. Pravidla jsou zde shodná s Texas Holdem, jen s tím rozdílem, že Dealer na začátku nerozdává každému 2 vlastní karty rubem vzhůru, ale hned 4..Pro svoji konečnou kombinaci však MUSI hráč použít pouze dvě z nich.. Bude-li hráč mezi svými kartami držet např. srdcového krále a 3 karty jiné barvy, nemůže po čtyřech společných srdcových kartách držet v ruce barvu(Flush).. Použil by na ni jen 1 svoji kartu, a to pravidla hry nedovolují.. V Texas Holdem by při této kombinaci již držel v ruce Flush Barvu s Králem(King high flush).. Hra je zajímavější tím, že v průběhu hry má hráč na výběr z více možných kombinací, hra je tedy napínavější a akčnější..

Jako Holdem i Omaha High má své různé sázkové limity:

Omaha High Limit: Každá sázka i počet sázek v kole je limitován předem danými kritérii..

Omaha High No.Limit: Počet sázek ani jejich výše není nijak omezena..

Omaha High Pot limit: Hráčova sázka nesmí překročit množství již vsazených žetonů v banku(Potu)..

Vlastní průběh hry:

1) Umístění sázek spodních limitů(Big Blind a Small Blind)

2) Každému jsou rozdány 4 vlastní karty rubem vzhůru..

3) První sázkové kolo(Pre-Flop)

4) Rozdání 3 společných karet(Community cards)-Flop

5) Druhé kolo sázek

6) Rozdání čtvrté společné karty-Turn

7) Třetí kolo sázek

8) Pátá společná karta-River

9) Poslední kolo sázek

10) Odhalení vlastních karet a kombinací-Showdown

Omaha Hi/Lo: Variace Omahy High s úplně stejným průběhem hry.. Rozdíl přichází až po odhalení karet(Showdown)  kde se o bank dělí dva hráči.. Jeden s nejvyšší kombinací a druhý naopak s tou nejnižší.. U nejnižší kombinace ještě platí pravidlo, že žádná z pěti karet hráče nesmí mít větší hodnotu než 8, v takovém případě se kombinace stává neplatnou..

Nespornou výhodou variace Hi/Lo je to, že za jiných situací by soupeř se špatnou kombinací již dávno položil(Fold), zde se mu ale otevírá šance na půlku banku(Potu).. Vydrží proto déle ve hře a bank se mezitím dostává na vyšší hodnoty..

Poker Draw: První varianta, ta kterou zná snad každý.. Pravidla této hry sloužily jako počátek vzniku všech dosud známých variací.. S touto hrou se v Online-casinech mnoho nesetkáte a pravidla této hry již většina z Vás zná, budeme tedy co nejstručnější..Opět zde jde o složení nejlepší pětikaretní kombinace, oproti ostatním variacím je zde ale pár rozdílů..

Hlavní rozdíl oproti dnes nejznámějšímu Holdemu je to, že se v Draw pokeru neobjevují tzv. společné karty(Community cards).. Všechny karty tvořící Vaši kombinaci jsou tedy určeny jen pro Vás a soupeři jsou skryty..

Rovněž se nevkládají tzv. Blindy, ale Ante, což je částka, kterou musí každý hráč bez rozdílu vložit do banku před začátkem každé hry..

Vlastní průběh hry:

1)      Vklad povinných sázek do hry(Ante)

2)      Každému je rozdáno 5 karet, které jsou soupeřům skryty

3)      První kolo sázek, opět zde existují možnosti vsadit(Bet), dorovnat(Call), zvýšit sázku(Raise) a karty složit(Fold)

4)       Výměna karet.. Hráči mají možnost vyměnit nejméně vhodné karty a pokusit se tak získat lepší kombinaci.. Možnost výměny není limitována počtem, je jen na Vás, vyměníte-li všechny karty, nebo žádnou..

5)      Poslední kolo sázek

6)      Odhalení karet(Showdown)

5 card stud: Hlavní rozdíl stud her je v tom, že karty, které hráč dostane nejsou všechny skryty očím ostatních hráčů.. Konkrétně hra 5 card stud probíhá takto: Hráč před začátkem hry dostane dvě karty.. Jednu otočenou lícem dolů, druhou lícem nahorů.. Protihráč tedy vidí Vaši jednu kartu, může tedy zhodnotit sázky a vsadit.. Po každé protihráčově sázce máte možnost sázku dorovnat(Call), zvýšit(Raise) nebo složit(Fold).. Po dokončení daného kola(všechny sázky dorovnány) se rozdá každému další karta lícem nahoru, opět se otevírá možnost sázení.. Pak se stejným způsobem pokračuje u čtvrté a páté karty, máte tedy jednu kartu skrytou a čtyři, které vidí každý.. Následuje poslední kolo sázek a pak tzv. Showdown, kde každý odhalí svou skrytou kartu a nejlepší kombinace oněch pěti karet (viz. Poker Hand ranking) bere bank(Pot)..

7 card stud: Ještě než se zájem hráčů upnul k tzv. Community cards(společné karty pro všechny hráče u stolu, jako např. v Hold´em) Byla světově nejpopulárnější právě 7 card stud..

Zanechte Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.